Tijdens de vlucht heeft ieder passagier recht op één handbagage, met uitzondering van persoonlijke spullen. Het is toegestaan om een handbagage mee te nemen met een maximale gewicht van 8 kg en maximale afmetingen van 55x35x25cm.

Op alle vluchten met Corendon Airlines die door de touroperator worden geboekt, hebben alle passagiers het recht om naast handbagage, ruimbagage van 20 kilo per persoon te vervoeren, met uitzondering van Nederlandse en Belgische.

Voor reserveringen die via onze website corendonairlines.com worden gemaakt, varieert het totale gewicht van al uw vracht en bagage in het vrachtgedeelte volgens de tarieven.

Er is geen gratis bagagevrijstelling in ons ecotarief.

U heeft 20 kg bagagevrijstelling in ons Flex-tarief.

Met al onze vluchten met Flex-tarieven naar Izmir, Kayseri, Ankara, Edremit Adana, Trabzon, Diyarbakır heeft u het recht om 30 kilogram bagage te vervoeren.

U heeft 25 kilo bagagevrijstelling in ons premium tarief.

Hoe kan ik de extra bagagevrijstelling kopen?

Indien nodig, kunt u extra bagagevrijstelling kopen bij corendonairlines.com.

Babies (jonger dan 2 jaar) hebben geen recht op kosteloze bagage, of een gratis zitplaats. Alleen op vluchten aankomend, of vertrekkend uit Duitsland, Zwitserland  en Oostenrijk hebben babies 10 kg bagagerecht. Babies hebben geen recht op handbagage, maar een tas met luiers en babyvoeding is toegestaan zolang de afmetingen niet groter zijn dan die van handbagage. Voor babyvoeding in poedervorm verstrekt de cabine crew kosteloos warm water. Kant en klare babyvoeding is in 100 cc flessen of bakjes in de cabine toegestaan; het totaal aantal toegestane flesjes is 10.

Per baby mag slechts 1 (één) kinderwagen (voor tweelingen geldt hier een tweelingkinderwagen), of 1 (één) babystoeltje in de laadruimte gratis vervoerd worden.

Babystoeltjes en -dragers zijn om veiligheidsredenen in de cabine niet toegestaan. Babystoeltjes en -dragers kunnen in de cabine niet veilig vastgezet worden. Gratis vervoer van een tweede kinderwagen, of van een kinderwagen én een kinderstoeltje is mogelijk, maar in dat geval zal het gewicht van één van deze attributen worden afgetrokken van het toegestane bagagegewicht van de begeleider. Een baby-reiswieg kan kosteloos worden vervoerd, maar het gewicht zal worden afgetrokken van het toegestane bagagegewicht. Indien het gewicht van het bagagerecht wordt overschreden dan zullen de luchthaventarieven voor extra bagage in rekening worden gebracht. Wij adviseren om vooraf extra bagagegewicht te boeken.

Pakket Online
+5 kg 15 EURO
+10 kg 25 EURO
+15 kg 40 EURO
+20 kg 50 EURO
+25 kg 60 EURO
+30 kg 75 EURO
+35 kg 90 EURO
+40 kg 100 EURO

*Maximale toegestane bagage per persoon is 40 kg.
*Voor elke extra kg boven de 40 KG, wordt extra € 10 per kilo berekend.
*ONQ-vluchten zijn uitgesloten.

Kinderen ouder dan 2 (twee) jaar worden niet als baby beschouwd. Zij reizen op een geboekte zitplaats en het vervoer van luiers, voeding, wagens of stoeltjes is niet gratis, maar valt onder het bagagerecht.

Let erop dat uw bagage is voorzien van een label met uw eindbestemmingsadres!

Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om, na aankomst op de eindbestemming, of tijdens een tussenstop, zo snel mogelijk zijn bagage op te halen bij de bagageband. Alleen de passagier, wiens naam op het bagagelabel staat vermeld, mag de bagage in ontvangst nemen.

Voor bijzondere persoonlijke bagage gelden op Corendon Airlines-vluchten de onderstaande tarieven. Indien het toegestane gewicht wordt overschreden, dan wordt voor elke extra kilo € 7,00 in rekening gebracht. De actuele toegestane bagagegewichten kunt u opvragen bij  servicecenter@corendon-airlines.com of controleren bij het callcenter. Alleen door invullen van het Aanvraagformulier Speciale Verzoeken kunt u toestemming vragen voor vervoer van overgewicht.

DUIK UITRUSTING 30 EURO
OPBLAASBARE BOOT 30 EURO
BODYBOARD 30 EURO
SKI UITRUSTING 30 EURO
SURFPLANK - WAKE BOARD 40 EURO
ZWEEFVLIEGTUIG UITRUSTING – TOT 30 KG 40 EURO
ZWEEFVLIEGTUIG UITRUSTING - BOVEN 30 KG 100 EURO
FIETS (ZONDER ACCU) 25 EURO
SCOOTMOBIEL (ZONDER DOKTERSVERKLARING)  100 EURO
KANO 50 EURO
PARAGLIDING UITRUSTING 100 EURO
VUURWAPEN EN AMMUNITIE (UITSLUITEND VOOR SPORTBEOEFENING) 50 EURO
VIS-UITRUSTING 25 EURO
GOLF UITRUSTING – TOT 15 KG 15 EURO
GOLF UITRUSTING – BOVEN 15 KG 7 EURO/KG
Tarief voor Ruime Stoel
LAND VAN BESTEMMING EXTRA BAGAGE RUIME STOEL RIJ 2ABC/3/4/5
WEST EUROPA €7  *€17 / €15**  €10
OOST EUROPA €5 €5 €5
RUSLAND €8 *€17 / €15** €10
IRAN $7 $15 $10
ISRAEL $7 $5 $5
KAZACHSTAN, KIRGIZIE €8 $15 $10
HUISDIER IN DE CABINE ***20 EURO / 30 EURO****
HUISDIER IN HET LAADRUIM 40 EURO

WEST EUROPESE LANDEN: BELGIE, HOLLAND, DENEMARKEN, FRANKRIJK, DUITSLAND, ITALIE, NOORWEGEN, ZWEDEN, FINLAND, ZWITSERLAND
OOST EUROPESE & MIDDENOOSTEN LANDEN: POLEN, ESTLAND, LİTOUWEN, CROATİE, ALBANIE, KOSOVA, ROEMENIE, SLOWAKIJE, TJECHISCHE REPUBLIEK, SLOVENIE

* van kracht op stoelen 1abc – 2def
** van kracht op stoelen bij midden nooduitgang – rijen 16/17
***van kracht op alle bestemmingen (uitgezonderd vluchten uit of naar Nederland)
****van kracht op bestemmingen vertrekkend vanuit, of aankomend in Nederland

*Wij wijzen erop dat alle passagiers, die vanuit Holland/België en Duitsland vertrekken, of daar aankomen (en die online een ticket kochten met ECO tarief), voor alle bagage die zij meenemen, de handbagage uitgezonderd, een transportprijs dienen te betalen.

*De standaard bagage rechten voor Corendon Airlines-vluchten kunnen afhankelijk van de reisorganisator en de eindbestemming verschillen. Informeer bij uw touroperator welke bagagerechten u hebt voor uw vlucht.

*Tot 5 uur vóór vertrek van uw vlucht kunt u online extra bagage bijboeken.
Indien u minder dan 5 uur vóór uw vlucht nog bagage wilt bijboeken, dan kan dit alleen gedaan worden op de luchthaven.

* Dit is van kracht op pakketreizen en seat-only passagiers.

* Dit geldt voor Corendon Airlines-vluchten vertrekkend van en aankomend in Nederland. (Dit is niet van kracht op andere luchthavens.)

* De online te kopen bagagelimiet is tot 80 kg verhoogd.

Website kgs→
Airport kgs↓
0 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg
0-20 kgs € 35 - - - - - - -
21-30 kgs € 45 € 25 - - - - - -
31-40 kgs € 55 € 35 € 25 - - - - -
41-50 kgs € 65 € 45 € 35 € 25 - - - -
51-60 kgs € 75 € 55 € 45 € 35 € 25 - - -
61-70 kgs € 85 € 65 € 55 € 45 € 35 € 25 - -
71-80 kgs € 95 € 75 € 65 € 55 € 45 € 35 € 25 -
Spezielles Gepäck
Preis
Fiets Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Surfplank Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Kano Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Duik uitrusting Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Golf uitrusting Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Opblaasbare boot Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Body Board/Ski uitrusting Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Paragliding uitrusting Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
Zweefvliegtuig uitrusting Gewicht bij bagagekilo’s optellen en boeken
**AVIH € 40
**PETC € 30

**Dit is niet van toepassing
*Overeenkomstig eerdere bekendmaking:
Artikelen en uitrusting die behoren tot Speciale Bagage en waarop tot nu toe aparte tarieven van kracht waren, kunnen nu overeenkomstig hun gewicht geboekt, betaald en meegenomen worden.

Voorbeeld: Een passsagier neemt 1 stuk bagage en 1 fiets mee.
Voorheen moest voor het gewicht van één stuk bagage, bagagerecht gekocht worden en voor vervoer van de fiets moest aan de balie € 25,- betaald worden. In de nieuwe toepassing dienen het gewicht van de bagage en het gewicht van de fiets bij elkaar opgeteld te worden en de passagier koopt voor het totaalgewicht bagagerecht

Voor vluchten naar en vanuit België, waarbij wordt gereisd zonder bagage (en waarvoor een ECO klasse ticket online is gekocht) treft u hieronder het tariefschema aan.

Op vluchten naar en vanuit België kan een passagier maximaal 40 kg bagage boeken. Voor meer bagage is de goedkeuring en zijn de tarieven van de luchtvaartmaatschappij van kracht.

Gewicht
Online Prijs
Luchthaven Prijs
0-20 kg €19,- €34,-
21-30 kg €28,- €45,-
31-40 kg €37,- €55,-
De Luchthaven Prijs voor overgewicht is € 7/kg.

*Voor vluchten aankomend in, of vertrekkend uit Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland-Rusland-Polen (waarvoor online een ECO ticket wordt gekocht) en waarbij geen bagage wordt meegenomen, gelden de onderstaande tarieven.

*Per passagier kan ten hoogste 40 kg bagage worden geboekt, voor meer bagage is goedkeuring van de airlines nodig en dient betaling te geschieden.

* Uitsluitend op vliegbestemmingen in Duitsland hebben babies recht op 10 kg bagage.

Gewicht
Online Prijs
Luchthaven Prijs
0-20 kg €15,- €25,-
21-30 kg €25,- €40,-
31-40 kg €32,- €50,-
Luchthaven prijs van overgewicht: € 7/kg

Allereerst willen wij namens de firma die belast is met de afhandeling onze verontschuldigingen aanbieden voor bagage onregelmatigheden zoals beschadigingen, vertragingen en vermissingen gedurende uw Corendon vlucht. Als zo’n situatie zich voordoet, verzoeken wij u onmiddelijk contact op te nemen met de afdeling Gevonden Voorwerpen op de luchhaven om een Property Irregularity Report (PIR-Formulier) in te vullen. Meldingen zonder PIR -Formulier worden niet geaccepteerd en behandeld. 

Meldingen van beschadigde of verloren bagage moeten direct bij aankomst op de luchthaven van uw bestemming gedaan worden. Schade meldingen die naderhand gedaan worden dienen schriftelijk binnen 7 dagen na de datum op uw bagagebewijs gedaan te worden, en in geval van vertraging moet de melding binnen 21 dagen na de leveringsdatum schriftelijk ingediend worden.

Indien u zonder melding uw bagage in ontvangst neemt gaan we ervan uit dat alles in goede staat en orde is afgeleverd.

Omdat in de meerderheid van de gevallen de vergoedingen door uw eigen verzekeringsmaatschappij voordeliger uitvallen, omdat deze gebaseerd zijn op waarde, raden we u sterk aan om in eerste instantie uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen. Corendon Airlines beoordeelt schadevergoedingen grotendeels op basis van gewicht en op basis van de enkele vluchtprijs welke tevens gedocumenteerd dient te zijn.

Om uw melding zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u om een kopie van het PIR-Formulier bij uw schriftelijke melding te sluiten. Tevens dient u uw bagage identificatiebewijs, boardingpas en kopieën van alle relevante bagagebewijzen bij te sluiten. We raden u ten zeerste aan om de originele bagagebewijzen zelf te houden.

Alle meldingen moeten ondersteund zijn door gedocumenteerde bewijzen van aankoop, of gedane reparaties zoals facturen, aankoopnota’s, een kopie van uw vluchtticket of reservering, boardingbewijs, bagagesticker, etc. De kosten voor het vervaardigen van de benodigde documenten worden niet door Corendon Airlines vergoed.

We raden passagiers aan om zelf verzekeringen af te sluiten om de waarde van hun bagage en de inhoud te dekken, zeker als ze belangrijke, waardevolle of kwestbare zaken bevatten.

Het is niet toegestaan om in de bagage breekbare, of bederfelijke goederen, goederen met een speciale waarde zoals juwelen/ sieraden, geld, kostbare metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, muziekinstrumenten, waarde papieren, medicijnen, akten of andere effecten, zakelijke documenten, paspoorten, stalen, andersoortige identificatiepapieren en gevaarlijke voorwerpen zoals vuurwapens, ammunitie, chemische stoffen mee te nemen. De luchtvaartmaatschappij kan niet verantwoordelijk gehouden worden verlies of schade aan dit soort goederen. Corendon Airlines kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door dit soort goederen. Goederen zoals paraplu’s, wandelstokken, pakketten, etc. mogen niet vastgemaakt worden aan ingecheckte bagage omdat deze schade teweeg kunnen brengen.

Corendon Airlines accepteert geen verantwoordelijkheid voor uitstekende delen van bagage die beschadigd of verloren zijn geraakt zoals wielen, riemen, handvatten of andere zaken die vastzitten aan bagage, of voor verloren geraakte zaken uit slecht ingepakte bagage.

Corendon Airlines accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonlijke bezittingen die zijn verloren, of vergeten zijn aan boord van het vliegtuig, of op de luchthaven. Aan boord gevonden voorwerpen worden direct doorgegeven aan de afdeling Gevonden Voorwerpen op de desbetreffende luchthaven.

Corendon Airlines is niet aansprakelijk te stellen voor goederen die uit de bagage verdwenen zijn.

Klachten en meldingen worden alleen in behandeling genomen indien deze gedaan worden in het Engels of in het Turks bij de Corendon Airlines Klantenservice.

Ingeval het zoeken naar uw verloren bagage geen resultaat oplevert, dient u bij de balie “Verloren Goederen” van de afhandelingsfirma ter plaatse, een verloren-goederen-rapport te laten opmaken, die u samen met de onderstaande documenten toestuurt aan Corendon Havayolları Yer İşletme / Kayıp Eşya Birim.

•  Verloren Bagage Rapport (PIR-Formulier)
•  Vliegticket
•  Boardingbewijs
•  Bagagelabels met daarop het bagagegewicht
•  Betaalbewijs overbagage
•  Indien de vliegprijs niet op de ticket vermeld is, een bewijs van de ticketprijs enkele reis voor 1 persoon

Corendon Airlines is niet aansprakelijk voor bagage zonder labels, of bagage die niet op de juiste naam is ingecheckt.

Klantenservice
aytll@corendon-airlines.com

Ingeval uw bagage is beschadigd, dient u bij de balie “Verloren Goederen” van de afhandelingsfirma ter plaatse, een schaderapport te laten opmaken, die u samen met de onderstaande documenten toestuurt aan Corendon Havayolları
Yer İşletme / Kayıp Eşya Birim.

•  Schaderapport (dit dient te zijn opgemaakt voordat u de luchthaven verlaat)
•  Vliegticket
•  Boardingbewijs
•  Bagagelabel van de beschadigde bagage
•  Indien de bagage gerepareerd kan worden, een rekening van de reparateur
•  Indien de bagage niet gerepareerd kan worden, een verklaring van de reparateur dat de originele bagage onherstelbaar is, tezamen met een opgave van de getaxeerde waarde en oudheid van de originele bagage
•  Aankoopnota van de bagage
•  Foto’s van de beschadigde bagage
•  Indien de vliegprijs niet op de ticket vermeld is, een bewijs van de ticketprijs enkele reis voor 1 persoon

Klantenservice
aytll@corendon-airlines.com

Indien u een klacht/claim wenst te maken kunt u contact opnemen met:
Corendon Airlines
Klantenservice
customer@corendon-airlines.com

Güzeloluk Mah. 1879. Sok. No : 148
07200 ANTALYA / TURKEI

Overeenkomstig de geldende voorschriften en mede omdat het een risico inhoudt voor de vliegveiligheid, is het verboden dat passagiers gevaarlijke goederen, op enige uitzonderingen na, meenemen aan boord van het vliegtuig.

Tot de categorie gevaarlijke stoffen behoren: ontplofbare, ontvlambare en brandbare stoffen, oxiderende materialen en organische peroxiden, schurende, besmettelijke en vergiftigende middelen, radioactieve stoffen en lithiumbatterijen, milieuverontreinigende en magnetiserende stoffen.

De in de hieronderstaande tabel vermelde gevaarlijke goederen mogen samen met de passagier onder bepaalde voorwaarden vervoerd worden. Afgezien van de onderstaande voorwaarden dienen de nationale en internationale restricties in acht te worden genomen (zoals douanevoorschriften en beperkingen op het vervoer van vloeistoffen). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot info@corendon-airlines.com.

De bagage die vervoerd wordt in het laadruim kan om veiligheidsredenen door bevoegde autoriteiten worden geopend. Corendon Airlines is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor ontstaat aan de bagage, zelfs als deze afgesloten is.

Apple MacBook Pro

Bij besluit van het Europese Agentschap voor Veiligheid in de Luchtvaart (EASA) is het niet toegestaan om Apple MacBook Pro laptops, die tussen 2015 en 2017 zijn gekocht, als bagage in het ruim te vervoeren.
Passagiers mogen in het vliegtuig geen laptop gebruiken, of de batterij tijdens de vlucht opladen.
De laptop dient te worden uitgeschakeld voor de duur van de vlucht

Samsung Galaxy Note 7
Niet toegestaan in het vliegtuig
Verdoving veroorzakende voorwerpen
Electroschock wapens, pepperspray Niet toegestaan in het vliegtuig
Koffers en tassen met een explosief mechanisme Attachékoffers Niet toegestaan in het vliegtuig
Apparaten en flessen met vloeibare zuurstof Niet toegestaan in het vliegtuig
Liquids and drinks with more than 70% alcohol Niet toegestaan in het vliegtuig
Brandstof bevattende motoren en apparaten Electrische zaag, grasmaaimachine Niet toegestaan in het vliegtuig
Explosieven
Vuurwerk Niet toegestaan in het vliegtuig
Brandbare middelen Aanstekergas, gasfles, brandbare verf, olie,gas, vloeistof e.d. Niet toegestaan in het vliegtuig
Schurende, oxiderende of vergiftigende middelen Schoonmaakspullen chemicaliën, bleekwater, ontstopper e.d. Niet toegestaan in het vliegtuig
Flessen die onder druk staan
Brandblussers, sprays, spuitflessen Niet toegestaan in het vliegtuig
Electrische fiets   Niet toegestaan in het vliegtuig
Natte accu
Auto accu, WCH accu Niet toegestaan in het vliegtuig
Containers met brandstof
Kampeer-gasfles Niet toegestaan in het vliegtuig (indien leeg dan mag het als *ingecheckte bagage worden vervoerd) info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Ammunitie Voor beveiliging, sport, of weerbaarheid gebruik Per persoon kan tot 5 kg in het laadruim vervoerd worden info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Barometers en thermometers voorzien van vloeistof Deze mogen alleen door officiële meteorologie medewerkers vervoerd worden Mag als handbagage vervoerd worden info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Vloeistof bevattende medische thermometer
Als *ingecheckte bagage, in de handbagage, of ** persoonlijk gedragen door de eigenaar in een beschermhuls mag één exemplaar worden meegenomen
Op een accu werkende rolstoel of loopapparaat
Rolstoelen met een niet lekbare op gel, of lithium werkende batterij mogen in het vliegtuig worden meegenomen Vervoer in het laadruim is toegestaan. (indien de rolstoel ingeklapt kan worden is vervoer in de cabine mogelijk) info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Warmteverspreidende apparaten Duiklampen, lasapparaten met een batterij Kan worden vervoerd in de handbagage, of als *ingecheckte bagage
info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Medische apparaten met een lithium batterij AED, CPAP, POC, Nebulizer, beademingsapparaat Kan worden vervoerd als *ingecheckte bagage, in de handbagage, of **persoonlijk gedragen. info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Alcoholische dranken Kan worden vervoerd als * ingecheckte bagage, in de handbagage, of ** persoonlijk gedragen tot 5 kg De overige beperkingen dienen in acht te worden genomen
Koelende sportsprays en luchtverfrissers Kan worden vervoerd in de laadruimte tot maximaal 2 lt (in flacons van 500 ml) De overige beperkingen dienen in acht te worden genomen
Kosmetische artikelen
Deodorant, parfum, hairspray Kan worden vervoerd als *ingecheckte bagage, in de handbagage, of **persoonlijk gedragen tot maximaal 2 lt (in flacons van 500 ml)
De overige beperkingen dienen in acht te worden genomen
(zelf opblazende)reddingsvesten
Kan worden vervoerd als *ingecheckte bagage, in de handbagage, of **persoonlijk gedragen
info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Lithium-ion batterijen tussen 100wh-160wh
Batterijen van meer dan 160wh zijn niet toegestaan in het vliegtuig Kan worden vervoerd in de hangbagage, of **persoonlijk gedragen Maximaal 2 stuks toegestaan info@corendon-airlines.com dient goedkeuring te verlenen
Op batterijen werkende draagbare apparaten
Laptop, fotocamera, mobiele telefoon en andere apparaten die op 12V batterijen, of 100Wh lithium batterijen werken en niet meer dan 2 gr lithium bevatten
Kan worden vervoerd als * ingecheckte bagage, in de handbagage, of ** persoonlijk gedragen
Reserve batterijen 12V batterijen en 100Wh lithium batterijen en batterijen die niet meer dan 2 gr lithium bevatten Kan worden vervoerd in de handbagage of **persoonlijk gedragen en apart verpakt
Droogijs – vaste karbondioxide
Kan worden vervoerd als * ingecheckte bagage, of in de handbagage. Maximaal 2,5 kg per persoon
info@corendon-airlines.com Zustimmung einholen
Dry Shipper Op vloeibare nitrogeen werkende, geisoleerde koelcontainers Kan worden vervoerd als *ingecheckte bagage, of in de handbagage info@corendon-airlines.com Zustimmung einholen
Lucifers en aanstekers blauwvlammende aanstekers uitgesloten **Eén stuk kan door de reiziger persoonlijk gedragen vervoerd worden
Electronische rookwaar Electronische sigaren/sigaretten, of rookverspreidende apparaten Kan worden vervoerd in de handbagage, of **persoonlijk gedragen. Het moet beveiligd zijn tegen ongewenst inwerkingtreden. De batterij mag niet meer dan 100 wh leveren en 2 gr lithium bevatten. Het is verboden deze artikelen in het vliegtuig te gebruiken of op te laden.

*Ingecheckte bagage – bagage die in de laadruimte vervoerd wordt
**persoonlijk gedragen- In de zak, in de hand, of op het lichaam van de reiziger bevestigd
In aanvulling op de hierbovenvermelde lijst van gevaarlijke goederen, mogen de volgende goederen niet mee aan boord genomen worden in de handbagage:
• Plastic of metalen speelgoed-, of namaakvuurwapens
• Katapulten
• Bestek, vork, mes, lepel etc.
• Messen
• Scheermessen
• Scharen