Geachte Passagier,

Wij wensen u een prettige vlucht met Corendon Airlines.

De onderstaande informatie is voor u samengesteld om vragen te beantwoorden die u wellicht heeft over uw vlucht met Corendon Airlines.

Wilt u meer informatie, advies of hebt u een verzoek, neem dan contact op met:

Corendon Airlines
Customer Care Department
Guzeloluk Mah.1879 Sok. No: 148
07200 ANTALYA / TURKIYE
FAX: +90 242 324 32 40
customer@corendon-airlines.com

Met de aankoop van uw ticket accepteert u de regels en voorwaarden die hierna zijn vastgelegd. Deze regels en voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande bekendmaking aan onze passagiers, geheel op initiatief van Corendon Airlines worden gewijzigd.

Alhoewel Corendon bij de samenstelling van onderstaande informatie zorgvuldig en nauwgezet te werk is gegaan, kan Corendon Airlines niet garanderen dat alle informatie, vermeld op website corendonairlines.com, volledig, juist of correct is.

De vluchten van Corendon Airlines worden uitgevoerd in overeenstemming met geldende nationale en internationale regels. Ingeval er enig conflict is tussen de regels en de hieromschreven verkoopvoorwaarden, dan zijn de relevante nationale/internationale regels van toepassing.

Corendon Airlines zal alleen de persoon vervoeren, wiens naam vermeld is op het vervoersbewijs (d.w.z. de vliegticket, of een ander afgegeven vervoersbewijs).

De vliegticket is niet aan derden overdraagbaar. Indien u reist met een elektronische ticket, dan geschiedt het vervoer uitsluitend als u een geldig, op uw naam afgegeven vervoersdocument (e-ticket) kunt tonen gedurende de reis.

Indien u reist met een elektronische ticket heeft u het recht op vervoer als de elektronische ticket op uw naam is afgegeven en u zich met een identiteitsbewijs desgevraagd kunt legitimeren.

Een geboekte reservering kan niet aan een ander worden overgedragen, of op een andere naam worden gesteld. Veranderen van de reisroute, datum en tijden kan alleen geschieden als de regels dat toestaan. Indien op verzoek van de reiziger de reisdatum en reisroute worden veranderd en daardoor een prijsverschil ontstaat, dan wordt dit aan de reiziger in rekening gebracht.

Na de vertrektijd van een vlucht kan een reservering niet worden gewijzigd, de ticket kan niet worden geannuleerd en er geschiedt geen terugbetaling van betaling.

Terugstorting van een kredietkaartbetaling geschiedt op de rekening van de kredietkaarthouder door de organisatie die de ticket heeft afgegeven.

Dit kan een bevoegd verkoopkantoor, een callcenter of een agentschap van Corendon Airlines zijn. Teruggave van een contante betaling kan alleen gedaan worden door de organisatie die de contante betaling heeft ontvangen.

Corendon Airlines draagt geen enkele verantwoordelijkheid, mits grove tekortkoming wordt bewezen, als tijdens het maken van een reservering in het elektronisch systeem een electriciteitstoring, fout, tekortkoming, afbreking, wissing, verlies, vertraging in verwerking of contact, computervirus, verbindingsfout, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot data, verandering of gebruik daarvan, optreedt.

Met de in ontvangstneming van de vliegticket gaat de reiziger akkoord met de onderstaande regels en stemt in met de toepassing daarvan. Indien een reiziger niet deelneemt aan de gereserveerde vlucht, dan kan geen terugbetaling plaatsvinden.

Na de betaling wordt een reis als definitief gereserveerd beschouwd. Indien in een later stadium in de reserveergegevens en/of in de vliegticket verandering of annulering plaatsvindt, dan zijn de onderstaande tarieven en regels van toepassing op het totaalbedrag van de desbetreffende vliegticket.

Ingeval van annulering van een reservering wordt teruggave berekend over het nettobedrag van de vliegticket. Servicekosten worden niet terugbetaald.

BOETE VOOR ANNULEREN
  Laatste dag 1 dag-1 week 1 week-1 mnd Meer dan 1 mnd
ECO 100% 100% 100% 100%
FLEX 100% 70% 50% 30%
PREMIUM 100% 50% 10% 0%

BOETE VOOR REBOOKING
  Laatste dag 1 dag-1 week 1 week-1 mnd Meer dan 1 mnd
ECO 100% 100% 100% 100%
FLEX 100% 50% 30% 10%
PREMIUM 100% 30% 0% 0%

 

*Voor full charter touroperator vluchten kunnen de toegepaste regels inzake boetes per touroperator verschillen. Gedetailleerde informatie kunt u bij uw reisagent verkrijgen.

Het Recht om Vervoer te Weigeren

 • Indien een passagier door zijn gedrag, of leeftijd; fysieke of geestelijke gesteldheid

 • Speciale transporthulp nodig heeft die niet in het dienstenpakket van Corendon Airlines aanwezig is;

 • Andere passagiers lastig valt of hun ernstige weerstand opwekt;

 • Zichzelf, of andere passagiers, of bagage in gevaar brengt of daarvoor een risico vormt; 

 • Veilig, efficient en comfortabel reizen van de medepassagiers verhindert, of Corendon Airlines belemmert om zijn verplichtingen na te komen tegenover de medepassagiers en de door Corendon Airlines gegeven instructies niet opvolgt;

 • Zich op zulk een wijze gedraagt dat hierdoor de reisveiligheid in het gedrang komt en bij dit gedrag dreigende, aanstootgevende en beledigende taal gebruikt;

 • Zichzelf, of zijn bagage weigert te onderwerpen aan veiligheidscontroles door Corendon Airlines of andere luchthaven- of overheidsbeambten;

 • Te betalen tarieven, of kosten, of belastingen niet heeft voldaan, of indien tussen Corendon Airlines en de reiziger een overeengekomen kredietregeling niet is nagekomen;

 • De reden is dat de Douane en/of Emigratie Instelling, of enig andere overheidsinstelling, Corendon Airlines, mondeling dan wel schriftelijk, informeert inzake een vliegverbod voor de betreffende passagier, inclusief een negatief reisadvies van de Douana en/of Emigratie Instelling, of enig andere overheidsinstelling voor betrokken passagier;

 • Niet in het bezit is van correcte en geldige reisdocumenten;

 • Een land, waarin hij in transit verblijft, probeert binnen te gaan, of zonder geldige inreisdocumenten een land probeert binnen te komen;

 • Gedurende de vlucht reisdocumenten vernietigt;

Ofwel, indien de passagier een vliegticket toont dat:

 • Ongeldig is;v

 • Als verloren, gestolen, of vervalst is opgegeven, of daartoe een vermoeden bestaat;

 • Gefraudeerd is;

 • Een vliegcoupon bevat, dat door een onbevoegd persoon is veranderd, of dat is beschadigd;

 • Onder “NAAM VAN PASSAGIER” een naam vermeldt, waarvan de ticketaanbieder niet kan aantonen dat het zijn naam is, aldus Corendon Airlines het recht gevend de vliegticket onmiddellijk in beslag te nemen;

 • Voor Corendon Airlines reden is om te veronderstellen dat de passagier een van de bovengenoemde daden, danwel nalatigheden zal herhalen,

 • Dan heeft Corendon Airlines uit veiligheids- en orde-overwegingen het recht om geheel op eigen initiatief te weigeren de passagier en zijn begeleidende bagage te vervoeren.

 • Een passagier, die om een van de bovengenoemde redenen voor vervoer wordt geweigerd, of niet op de vlucht wordt toegelaten, ontvangt geen refund en kan inzake de vlucht nergens aanspraak op maken
 • Reserveringen en veranderingen in vliegtickets worden uitsluitend door touroperators en reisagentschappen geregeld en behandeld, behalve als het vliegtickets betreft die bij Corendon Airlines zijn aangekocht. Corendon Airlines heeft geen enkele bemoeienis of invloed op tickets en reserveringen voor full charter touroperatorvluchten.

 • Veranderingen in de aankomst/vertrektijden van een vlucht, of in de vliegbestemming en annulering van een gehuurde vlucht worden door de bovengenoemde partij gemaakt. Derhalve kan Corendon Airlines voor geen enkele wijziging aansprakelijk gehouden worden.

 • Van de reisagent kan informatie worden verkregen of er, voor aankomst op de eindbestemming, tijdens de vlucht een stop-over gemaakt zal worden.

 • Corendon Airlines verplicht zich, onvoorziene omstandigheden uitgezonderd, ingeval van ongeregeldheid, vertraging of annulering de rechten van SHY passagiers, welke zijn vastgelegd in de regelingen van document EC261/2004, te respecteren en na te komen.

 • Uitgebreide informatie over vertraging, annulering en passagiersrechten vindt u op onderstaande link

 • https://www.corendonairlines.com/nl/passagiersrechten
 • Herbevestig één dag vòòr vertrek uw vlucht via uw reisbureau en controleer of er veranderingen in de vlucht zijn.

 • U dient twee uur voor de vertrektijd aanwezig te zijn bij de incheck-balie.

 • Controleer of al uw bagage juist is gelabeld met uw eindbestemmingsadres.

 • De incheck-balie sluit 45 minuten voor de geplande vertrektijd van de vlucht. Passagiers die zich na de sluittijd bij de incheck-balie aanmelden, worden niet aan boord van de vlucht toegelaten. Zij verliezen het recht op hun zitplaats en zij hebben geen recht op een vergoeding/schadeloosstelling.

 • Bij het inchecken dienen alle passagiers (ook kinderen en babies) een geldig identiteitsbewijs te tonen, voorzien van foto. Voor informatie over een visum kunt u contact op nemen met uw reisbureau, ambassade of consulaat.

 • Passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle nodige reisdocumenten en dienen te handelen overeenkomstig de wetgeving, regels, voorschriften, eisen en reisinstructies van het land van vertrek, bestemming, of transit. Corendon Airlines is niet verantwoordelijk als een passagier niet aan boord kan worden toegelaten door identiteit/paspoort, visum of ticket problemen.

 • Corendon Airlines is bevoegd om digitale, of papierkopieën te maken van paspoorten, visum of andere persoonlijke documenten.

 • Bij het inchecken ontvangt u een boarding pass, waarop de boarding gate, de boarding tijd en uw stoelnummer vermeld staan. Passagiers zonder boarding pass worden niet aan boord van het vliegtuig toegelaten.

 • Corendon Airlines kan u een extra toeslag in rekening brengen op uw vliegbiljet ter compensatie van verhogingen in de olieprijs op de wereldmarkt.

 • Zelfs als u een ticket voor een Corendon Airlines vlucht heeft gekocht, behoudt Corendon Airlines het recht de vlucht door een andere vliegmaatschappij te laten uitvoeren.

 • Roken is absoluut niet toegestaan op vluchten in Corendon Airlines toestellen. De procedure inzake “Regels Overtredende Passagier” zal worden toegepast op rokende passagiers, of passagiers die proberen te roken.
 • Passagiers die extra comfortabel willen reizen; een muziekinstrument, bruidsjurk en/of andere waardevolle eigendommen gemakkelijk wensen mee te nemen, kunnen een extra stoel kopen. Een verzoek daartoe kunnen zij richten tot hun touroperator, of indien zij de vliegticket bij Corendon Airlines hebben gekocht op info@corendon-airlines.com opgeven.

 • Op de extra stoel mag niet meer dan een gewicht van 30 kg geplaatst worden en de afmetingen van de bagage mogen niet groter zijn dan 110 x 44 x 55 cm.

 • De op de extra stoel te vervoeren goederen dienen goed verpakt te zijn, zodat geen schade wordt berokkend aan medepassagiers, het cabineteam of de goederen zelf.

 • Corendon Airlines behoudt het recht om niet goed ingepakte pakketten op de vlucht te weigeren.

 • Alleen stoelen aan het raam kunnen gebruikt worden als extra stoel om eigendommen te vervoeren.

Vlucht-Veiligheid

 • Voor een veilige vlucht dienen alle passagiers zich aan onderstaande regels te houden.

 • Wij adviseren u uw handbagage te beperken tot hetgeen u werkelijk nodig heeft in de cabine tijdens uw vlucht.

 • Stop vloeistoffen zoveel mogelijk in de ruimbagage.

 • Vloeistoffen in uw handbagage dienen voor aankomst op het vliegveld in een hersluitbare transparante zak verpakt te worden.

 • Als u vragen heeft, neem dan voordat u naar de luchthaven reist, contact op met de luchthaven of met uw vliegmaatschappij.

 • Bied de hersluitbare zak met vloeistoffen apart aan voor screening bij het controlepunt. Het wordt samen met uw handbagage gecontroleerd.

 • Mantels, jassen en jackets dienen uitgedaan en gescreend te worden. Metalen voorwerpen en portemonnaies dienen in een plastic bak door de scanner te gaan.

 • Een laptop of andere electrische apparaten in uw handbagage dienen apart aangeboden te worden voor screening bij het controlepunt.

 • Belastingvrije artikelen/aankopen in de vertreklounge: flessen drank van elk formaat, die u hebt gekocht in de vertreklounge, na passeren van het controlepunt, kunt u meenemen aan boord.

 • Indien u van een non-EU luchthaven vertrekt en via een EU-luchthaven doorreist, dan worden de belastingvrije aankopen die u heeft gekocht op de non-EU-luchthaven, niet geaccepteerd op uw transfervlucht.

 • Messen, zakmessen, scharen, scheermesjes, spiesen en andere scherpe of prikkende voorwerpen die verwondingen kunnen veroorzaken mogen absoluut niet in de handbagage meegenomen worden, maar dienen in de af te geven ruimbagage verpakt te worden. Indien dit soort voorwerpen bij de controle door een veiligheids- of overheidsambtenaar wordt gevonden, dan volgt inbeslagneming en bestaat er risico dat het niet wordt teruggegeven. Corendon Airlines draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien dit soort voorwerpen in de cabine aanwezig zijn.

Vloeistoffen

 • Passagiers mogen kleine hoeveelheden vloeistoffen bij zich dragen, mits deze apart in kleine flessen of flacons van niet meer dan 100 ml verpakt zijn.

 • • De flesjes/flacons dienen in een transparante, hersluitbare plastic zak (van 20cm x 20 cm en een inhoud van max. 1 lt) goed zichtbaar en overzichtelijk verpakt te zijn en de zak moet afgesloten zijn. Elke passagier mag slechts één plastic zak bij zich dragen.

 • • Bij het controlepunt dient de plastic zak voor onderzoek te worden aangeboden.

 • • Overige vloeistoffen die niet in de hersluitbare plastic zak verpakt kunnen worden, dienen als ruimbagage ingecheckt en vervoerd te worden. Elke hoeveelheid vloeistof kan als ruimbagage worden vervoerd.

 • Onder “vloeistoffen” vallen onder meer:
 • Dranken, inclusief water, soep en siroop
 • Crèmes, lotions, oliën, parfums, mascara etc.
 • Sprays en drukcontainers, inclusief scheerschuim en spray deodorant
 • Pasta, inclusief tandpasta
 • Gels, inclusief haargel en douchegel
 • Elke andere substantie met een vloeibare samenstelling

Medicijnen

 • Essentiële medicijnen en babyvoeding kunnen in grotere hoeveelheden dan de toegestane 100 ml worden meegenomen, maar daarvoor dient toestemming gevraagd te worden.

 • Behalve de hersluitbare zak voor vloeistoffen, mag elke passagier bij het controlepunt slechts één ander artikel aanbieden.

 • Kinderwagens, loop-hulpmiddelen en rolstoelen zijn toegestaan.

 

Geboekte Bagage

Bagage Regels voor vluchten aankomend in, of vertrekkend vanuit Nederland (behalve Amsterdam):
 • Passagiers, die vanuit Holland/België en Duitsland vertrekken, of daar aankomen (en die online een ECO tarief ticket hebben gekocht) dienen voor alle bagage (behalve de handbagage) die zij meenemen een transportprijs te betalen.
 • De bagage van reizigers dient te bestaan uit kleding. Waardepapieren, geld, juwelen, electronische apparatuur, lekkende en ontplofbare goederen dienen niet in de bagage vervoerd te worden.
 • Het standaard bagagerecht op Corendon Airlines vluchten kan per touroperator of per luchthaven anders zijn. Voor meer informatie terzake kunt u contact opnemen met uw reisorganisatie.

Bagageregels voor vluchten naar en vanuit Holland:

 • Deze regels gelden voor passagiers met een “tour-package”, of “only seat” ticket.
 • In het onderstaand overzicht staan de prijzen vermeld van de standaard bagagerechten voor Corendon Airlines Holland (code CHL) vluchten, vertrekkend van en aankomend in Amsterdam:
Website kgs→ 0 kg 20 kgs 30 kgs 40 kgs 50 kgs 60 kgs 70 kgs 80 kgs
Luchthaven kg↓                
0-20 kgs € 32 - - - - - - -
21-30 kgs € 45 € 28 - - - - - -
31-40 kgs € 55 € 38 € 25 - - - - -
41-50 kgs € 65 € 48 € 35 € 25 - - - -
51-60 kgs € 75 € 58 € 45 € 35 € 25 - - -
61-70 kgs € 85 € 68 € 55 € 45 € 35 € 25 - -
71-80 kgs € 95 € 78 € 65 € 55 € 45 € 35 € 25 -

 

Speciale Bagage Tarief Fee
Fiets Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Surfplank Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Kano Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Duikuitrusting Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Golfuitrusting Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Opblaasbare boot Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Body Board/Sky-uitrusting Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Paragliding-uitrusting Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
Hang glider Het gewicht wordt bij de bagagekilo’s opgeteld en aangekocht
**AVIH € 40
**PETC € 30

** Dit is niet van toepassing

  ✓ De online te kopen bagagelimiet is tot 80 kg verhoogd..

  ✓ Artikelen en uitrusting die behoren tot Speciale Bagage en waarop aparte tarieven van kracht waren, kunnen nu overeenkomstig hun gewicht geboekt, betaald en meegenomen worden. Door deze toepassing vervallen eerdere regelingen.

  Voorbeeld: Een passsagier neemt 1 stuk bagage en 1 fiets mee. Voorheen moest voor het gewicht van de 1 stuk bagage, bagagerecht gekocht worden en voor vervoer van de fiets moest aan de balie € 25,- betaald worden. In de nieuwe toepassing dienen het gewicht van de bagage en het gewicht van de fiets bij elkaar opgeteld te worden en de passagier koopt voor het totaalgewicht bagagerecht.

Per passagier kan ten hoogste 40 kg bagage worden geboekt, voor meer bagage is goedkeuring van de airlines nodig.
Corendon Holland (code CHL) vluchten van en naar Amsterdam:
In het onderstaand overzicht staan de prijzen vermeld van de standaard bagagerechten voor Corendon Holland (code CHL) vluchten, vertrekkend van en aankomend in Amsterdam:

Bagageregels voor vluchten naar en vanuit België en Duitsland:

 • Voor passagiers, die vanuit België en Duitsland vertrekken, of daar aankomen (en die online een ECO tarief ticket hebben gekocht) gelden op “vluchten zonder bagage” de onderstaande bagagetarieven
Gewicht Online tariff Airport tariff
0-20 Kg €15 Per enkele reis €25 Per enkele reis
21-30 Kg €25 Per enkele reis €40 Per enkele reis
31-40 Kg €32 Per enkele reis €50 Per enkele reis
Tarief overgewicht op airport €7 per kg
 • Per passagier kan ten hoogste 40 kg bagage worden geboekt, voor meer bagage is goedkeuring van de airlines nodig.
 • Alleen op vliegbestemmingen in Duitsland hebben babies recht op +10 kg bagage.
 • Indien op de luchthaven blijkt dat uw bagage minder weegt dan het aantal kilo’s dat u vooruit hebt gereserveerd, dan ontvangt u geen terugbetaling voor de kilo’s die u niet gebruikt.
 • Indien uw bagage zwaarder is dan het gewicht dat u bij Flycorendon.com online reserveerde, vraag dan aan de incheck-balie waar u dit kunt betalen.
 • Tot 6 uur vóór de vertrektijd kunt u voor vluchten die online open zijn extra bagagegewicht reserveren.
 • Voor online geboekte bagage is geen restitutie mogelijk. (Behalve als de vlucht door de vliegmaatschappij wordt veranderd of wordt geannuleerd.)
 • Elke passagier kan maximaal één stuk handbagage meedragen tijdens de vlucht. De handbagage mag niet meer dan 7 kg wegen en mag maximaal 55 x 35 x 25 cm meten. Eén stuk ruimbagage mag niet zwaarder zijn dan 32 kg, zelfs als u daarvoor het overgewicht heeft betaald.
 • Voorwerpen zoals paraplu’s, wandelstokken en pakketten worden als non-standaard bagage beschouwd en Corendon Airlines draagt geen verantwoordelijkheid als deze voorwerpen in het vrachtruim worden geweigerd.
 • Ingeval van een verzoek om breekbare of fragile vracht in het vrachtruim te vervoeren, is de passagier verantwoordelijk voor een goede verpakking en het vervoer is voor risico van de passagier. Corendon Airlines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die tijdens het transport ontstaat.
 • Bij overschrijding van het toegestane bagagegewicht zal voor het overgewicht een tarief in rekening worden gebracht. Indien het overgewicht niet is betaald, zal de bagage niet op de vlucht worden meegenomen.
 • Bij online boekingen (reservering van een stoel of bagage enz.) kunt u voor al uw vragen contact opnemen met https://fly.corendon.com/faq.

Aanleveren en ophalen van de bagage

 • Het de verantwoordelijkheid van de passagier om zijn bagage bij aankomst op de eindbestemming, of zo dit nodig is tijdens een stop-over, direct op te halen wanneer het daarvoor gereed is. Indien de passagier binnen een redelijke tijd de bagage niet ophaalt, kan Corendon Airlines de passagier een bedrag voor opslag in rekening brengen.
 • Alleen de houder van het bagagebewijs, dat tijdens het inchecken aan de passagier is verstrekt, kan de desbetreffende bagage ophalen

Specifieke goederen of voorwerpen die als, of in bagage worden vervoerd

 • Voor transport van de onderstaande vracht, die vooraf gereserveerd moet worden en waarvoor Corendon Airlines goedkeuring dient te verstrekken, worden per stuk en per enkele reis de onderstaande tarieven berekend.
 • De onderstaande voorwerpen worden door passagiers soms als bagage, of in de bagage meegenomen. De genoemde voorwerpen behoren echter niet tot het bagagerecht van de passagier.
 • Dit soort voorwerpen en bagage wordt als bijzondere bagage beschouwd en het vervoer ervan is aan bepaalde voorwaarden en betaling verbonden. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met info@corendon-airlines.com
 • Om deze goederen/bagage te mogen meenemen is toestemming van de vliegmaatschappij vereist en voorts dient het gereserveerd te worden. De reservering moet uiterlijk 24 uur vòòr vertrek van de vlucht gedaan worden door middel van het Aanvraagformulier voor Speciale Verzoeken, dat op de corendonairlines.com website beschikbaar is.
 • Slechts in een beperkte hoeveelheid en uitsluitend voor jacht- of sportvuurwapens geschikte ammunitie van klein kaliber mag worden verpakt in de bagage die in het vrachtruim wordt vervoerd. (Het is verboden om ammunitie als handbagage of in de handbagage in de cabine te vervoeren).
 • Een fiets kan als ruimbagage vervoerd worden, mits de pedalen inwaarts worden gekeerd en het stuur paralel aan het frame wordt gedraaid. (Per vlucht zijn maximaal 6 fietsen toegestaan.)
 • Duikflessen met gecompresseerde lucht kunnen alleen voor transport worden geaccepteerd als zij volkomen leeg zijn en zij worden uitsluitend in het vrachtruim vervoerd.
Fiets (met accu) € 100.00
Fiets (zonder accu) € 25.00
Scootmobiel € 100.00
Surfboard €40.00
Kano € 50.00
Duik-uitrusting tot 30 kg € 30.00
Uitrusting voor sportvissen € 25.00
Opblaasbare boot tot 30 kg € 30.00
Bodyboard/Ski-uitrusting tot 30 kg € 30.00
Paragliding-uitrusting tot 30 kg € 100.00
Vuurwapen en ammunitie (voor sportief gebruik) € 50.00
Vis-uitrusting € 25.00
Hangglider tot 30 kg € 40,- meer dan 30 kg € 100,-
Golfuitrusting tot 15 kg € 15,- meer dan 15 kg, per kg € 7,-
Golfuitrusting met Corendon Golfvoucher tot 15 kg gratis meer dan 15 kg, per kg € 7,-

 • Vervoer van zuurstofapparaten, hetzij vloeibaar of gas, is niet toegestaan. Uitsluitend draagbare, electrische zuurstofconcentrators met certificaat worden aan boord geaccepteerd. Indien de reiziger in het bezit is van een medische verklaring kan Corendon Airlines voor zuurstof zorgen tijdens de vlucht. Speciale verzoeken hiervoor dienen door Corendon Airlines goedgekeurd te worden en er zullen kosten in rekening worden gebracht.
 • Passagiers die zuurstofflessen nodig hebben aan boord dienen daarvoor ten laatste 72 uur vòòr de vertrektijd een verzoek in te dienen d.m.v. het Aanvraagformulier voor Speciale Verzoeken. Ingeval een verzoek niet op tijd wordt ingediend, is er geen garantie dat het verzoek wordt ingewilligd.
 • Kinderwagens en buggies kunnen worden vervoerd, mits opgevouwen en goed vastgemaakt, zodat ze niet openklappen.
 • Natte batterijen en natte accu’s worden niet voor vervoer geaccepteerd.
 • Lithium ion batterijen en apparaten die hierop werken zijn alleen toegestaan in de handbagage. Tijdens de vlucht dienen de apparaten uit te staan en de batterijen losgekoppeld te zijn.
 • In het kader van Corendon’s “No-Handicap Airline” beleid worden rolstoelen kosteloos vervoerd. Rolstoelen met een accu zijn toegestaan mits het om droge accu’s gaat, die niet lekken. Scootmobielen met accu kunnen in de laadruimte worden vervoerd als de afmetingen correct zijn en aan noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Een medisch rapport ondertekend door uw arts dient te worden overlegd. Indien dit rapport niet geldig wordt bevonden, zal Corendon Airlines € 100,- voor vervoer in rekening brengen.
 • Ook Lithium ion batterijen dienen uit rolstoelen verwijderd te worden en deze batterijen moeten in een geschikte doos of bak in de cabine vervoerd worden.

Hand/Cabinebagage

 • Alle voorwerpen die in de cabine worden vervoerd, maar die niet tot de persoonlijke bezittingen worden gerekend, worden beschouwd als cabinebagage. Per passagier is één stuk cabinebagage toegestaan (babies en peuters hebben geen recht op cabinebagage). De passagier draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn bagage, die aan de volgende voorwaarden dient te voldoen:
 • Maximaal gewicht : 7 kg (15 lbs)
 • Maximale afmetingen: 55 x 35 x 25 cm (22 x 14 x 10 inch)

 • In heel bijzondere gevallen en met uitdrukkelijke goedkeuring van de stationmanager kunnen op speciaal verzoek van de passagier uitzonderlijk grote of breekbare voorwerpen, die niet beantwoorden aan de bovengenoemde beperkingen, toch voor vervoer worden geaccepteerd. Hierbij valt te denken aan muziekinstrumenten, kunstwerken of camera’s etc. Deze voorwerpen dienen onder het toezicht van de passagier te blijven. Indien het voorwerp door zijn afmetingen of volume niet in de cabine vervoerd kan worden, dan zal het transport in de vrachtruimte gebeuren. Het voorwerp dient dan correct en goed verpakt te zijn zodat beschadiging wordt voorkomen.

 • Indien bij de gate wordt geconstateerd dat de handbagage in afmeting, gewicht of aantal afwijkt van de voorschriften dan volgt een boete van € 75,-.

 • De passagier is zelf verantwoordelijk als hand bagage in het vliegtuig wordt achtergelaten, vermist raakt of beschadiging oploopt. Corendon is hiervoor niet aansprakelijk.

Huisdieren

 • Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het dier om ervoor te zorgen dat de benodigde reisdocumenten en papieren aangaande vaccinaties tegen hondsdolheid en andere vaccinaties, alsmede informatie over de gezondheid van het dier aan de bevoegde autoriteiten in het land van vertrek, transit en bestemming kan worden verstrekt.

 • Overeenkomstig de voorschriften in het land van bestemming hanteert Corendon Airlines voor het vervoer van huisdieren een minimum-leeftijd van 3 maanden.

 • Huisdieren aan boord: maximaal kunnen 2 huisdieren aan boord van de cabine vervoerd worden, mits het gewicht van het dier (inclusief de kooi of draagtas, die waterdicht en niet groter dan 55 x 35 x 25 cm mag zijn) niet meer is dan 8 kg.

 • Het tarief voor vervoer van een huisdier in de cabine bedraagt € 20,- per huisdier, per enkele reis. Indien de passagier zijn huisdier in de cabine wil meenemen dient hij daartoe tijdens het reserveren van zijn eigen vliegticket bij de reisagent of online via het Aanvraagformulier voor Speciale Verzoeken een verzoek in te dienen en een goedkeuringsbevestiging te verkrijgen.

Huisdieren zwaarder dan 8 kg worden in de vrachtruimte:

 • Per vlucht kunnen in de laadruimte slechts 4 huisdieren worden toegestaan. Indien de passagier zijn huisdier in de vrachtruimte wil laten vervoeren, dient hij daartoe tijdens het reserveren van zijn eigen vliegticket bij de reisagent of online via het Aanvraagformulier voor Speciale Verzoeken een verzoek in te dienen en een goedkeuringsbevestiging te verkrijgen. Ook voor vervoer in de laadruimte dienen alle benodigde reisdocumenten, vaccinaties en informatie over de gezondheid van het dier beschikbaar te zijn. Het tarief voor vervoer van een huisdier in de vrachtruimte bedraagt € 40,- per huisdier, per enkele reis.

 • Een blindegeleidehond wordt kosteloos vervoerd en de huisdierregels zijn niet van toepassing. Een geleidehond wordt in de cabine toegestaan als hij samenreist met een blinde.

  De volgende voorwaarden zijn van kracht:

 • i. De hond zal geen stoel bezetten, geen overlast geven aan andere passagiers en niet bij een nooduitgang geplaatst worden.

 • ii.De hond moet een muilkorf dragen.

 • iii.De passagier moet in het bezit zijn van alle geldige reis- en gezondheidsdocumenten van zijn/haar hond.

 • Corendon Airlines is niet aansprakelijk voor verwondingen, verlies, vertraging, ziekte of overlijden van het dier in het geval deze de toegang of doorgang wordt geweigerd in een land, staat of territorium.

Persoonlijke Bezittingen

 • Persoonlijke bezittingen zijn voorwerpen die niet gelabeld of gewogen hoeven te worden en die de passagier in de cabine bij zich kan dragen. Deze voorwerpen worden niet op de vliegticket vermeld en de passagier draagt zelf de verantwoordelijkheid ervoor. De hiernagenoemde voorwerpen worden als persoonlijke bezittingen beschouwd. Alle andere artikelen worden behandeld als bagage.

 • Dameshandtas en portefeuille

 • Lectuur voor onderweg

 • Mantel, deken of wikkeldoek

 • Paraplu of wandelstok

 • Kleine camera en/of verrekijker

 • Baby draagmand

 • Volledig inklapbare rolstoel en/of prothesehulpmiddelen voor gebruik door de passagier

 • Alleen lege (ontluchte) ballen worden op de vlucht toegelaten

Gevaarlijke stoffen

 • Overeenkomstig de documenten ICAO Annex 18 en ICAO 9284, alsmede de van kracht zijnde regels van het Algemeen Directoraat voor de Burger Luchtvaart is het vervoer van gevaarlijke stoffen als handbagage, of als ruimbagage door Corendon Airlines alleen toegestaan binnen de limieten en de regelgeving van de IATA. Voor transport van verboden stoffen is Corendon Airlines onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk te houden.

 • Voor het transport van gevaarlijke stoffen voor commerciële doeleinden dient contact opgenomen te worden met cargo@corendon-airlines.com zodat transportvoorschriften worden nagekomen en goedkeuring wordt gegeven.

Electronische apparatuur

 • Het is van het grootste belang dat de instructies van het cabineteam worden opgevolgd inzake het gebruik van electronische apparaten die aan boord in de cabine worden meegenomen.

 • PED (Personal Electronic Device/Electronisch Toestel voor persoonlijk gebruik) is een voor de consument geproduceerd electronisch apparaat, dat zonder goedkeuring vooraf als vracht, door cabineteam en passagiers aan boord van het vliegtuig mag worden meegenomen.

 • Bijna alle electrische apparatuur valt onder deze noemer, inclusief toestellen die werken op batterijen, of op een in het vliegtuig aanwezige energiebron. PEDs zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

1. PED: Dit zijn toestellen en apparaten die geringe signalen uitzenden en dan vaak alleen op commando van de gebruiker, zoals fotocamera’s, radio-ontvangers, audio- en videospelers, electronische spellen en speelgoed en in het vliegtuig aanwezige apparatuur die de cabine crew gebruikt bij hun werk.

2. T-PED (Transmitting PED): Dit zijn electronische apparaten die electromagnetische golven via een antenne doorgeven met een hoge frequentie energie output. T-PEDs zijn bijvoorbeeld radiografische afstandsbedieningsapparaten (zoals de afstandbediening van speelgoed), walkie-talkies, mobiele telefoons, satelliet-telefoons, computers met een mobiele telefoon dataport, wifi en bleutooth uitgeruste toestellen. Apparaten die frequenties kunnen doorzenden, zoals mobiele telefoons, worden in de “flight mode” als PED geclassificeerd.

3. C-PED (Controlled PED) zijn toestellen waarop de supervisie en de gebruikscondities van Corendon Airlines van kracht zijn. C-PEDs kunnen zowel als PED of als T-PED worden geclassificeerd. Een mobiele telefoon kan in de “flight mode” tijdens bepaalde perioden van de vlucht gebruikt worden, maar dienen volledig uitgezet te worden gedurende andere fasen, zoals stijgen en landen.

 • Als ze uitstaan zijn de meeste PEDs nog verbonden met hun energiebron en daardoor kunnen sommige functies, zelfs in uitgezette stand, nog werken, zoals de databank, of de ingebouwde klok. Deze functies gaan dan nog door.

 • Op polshorloges die op batterijen werken en geen signalen of data verzenden is de “uit” regel niet van toepassing. Mobiele telefoons en alle andere electronische apparaten mogen niet gebruikt worden en dienen om veiligheidsredenen gesloten te zijn tijdens landen en opstijgen en zodra het “fasten your seatbelt” licht aangaat.

 • Mobiele toestellen mogen na het opstijgen in “flight mode” gebruikt worden nadat het “fasten your seatbelt” licht is uitgegaan, totdat dit licht weer aangaat voor de landing.
Fase

Aan boord gaan/Van boord gaan

Aanhoudende Vertraging op de Grond (als L1 open is en PIC toegestaan) Taxiën en opstijgen Cruise Hoogte Dalen, Landen en Taxiën naar de gate (tot L1 open is)
Mobiele en Smart Phones Ja Ja Nee Ja Nee
Laptops, Notebooks Ja Ja Nee Ja Nee
Tablets en e-readers Ja Ja Nee Ja Nee
Mp3 Players Ja Ja Nee Ja Nee
Electronische Spellen Ja Ja Nee Ja Nee
DVD/CD Players Ja Ja Nee Ja Nee
Persoonlijke Headphones Ja Ja Nee Ja Nee
Persoonlijke Camera Ja Ja Nee Ja Nee

Bagage Afhandeling

 • • Meldingen van beschadigde of vermişte bagage moeten direct bij aankomst op de luchthaven van bestemming gedaan worden en passagiers dienen klachten onmiddellijk schriftelijk aan de airlines door te geven. Een klacht over schade dient binnen 7 dagen na de datum vermeld op het bagagebewijs schriftelijk ingediend te worden; voor een klacht over vertraging of vermissing is de limiet 21 dagen. De klacht dient binnen de bovenvermelde periode schirftelijk gericht te worden aan aytll@corendon-airlines.com

 • Meldingen van beschadigde of vermiste bagage moeten direct bij aankomst op de luchthaven van uw bestemming gedaan worden. Schademeldingen die naderhand gedaan worden, dienen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na de datum vermeld op uw bagagebewijs gedaan te worden, en in geval van vertraagde aankomst en aflevering moet de melding binnen 21 dagen na de afleveringsdatum schriftelijk ingediend worden.

 • Indien u zonder klachtmelding uw bagage in ontvangst neemt, gaan we ervan uit dat alles in goede staat en orde is afgeleverd.

 • Omdat in de meerderheid van de gevallen schadeloosstelling door uw eigen verzekeringsmaatschappij voordeliger uitvalt voor reizigers, aangezien deze gebaseerd is op de waarde van uw goederen, raden we u ten zeerste aan om in eerste instantie uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen. Corendon Airlines beoordeelt schadevergoedingen grotendeels op basis van het gewicht, waarbij een beperking geldt tot het bedrag van een enkele vlucht. 

 • Om uw melding zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u om een kopie van het PIR-Formulier, dat u op de luchthaven ontvangt, bij uw schriftelijke melding te sluiten. Tevens dient u uw bagage-bewijs, de boardingpass en kopieën van alle andere relevante bewijzen te overleggen. Wij raden u ten zeerste aan om de originele bewijzen inzake uw claim zelf te houden. Alle documenten dienen in het Engels of Turks gepresenteerd te worden.

 • Alle meldingen moeten ondersteund zijn door gedocumenteerde bewijzen van aankoop of gedane reparaties zoals facturen, aankoopnota’s, een kopie van uw vliegticket of reservering, boarding pass, bagagesticker, etc.

 • We raden passagiers aan om een verzekering af te sluiten om de waarde van hun bagage en de inhoud te dekken, zeker als ze belangrijke, waardevolle of kwestbare zaken bevatten.

 • Corendon Airlines draagt geen verantwoordelijkheid voor breekbare of bederfelijke goederen, goederen met een speciale waarde zoals juwelen/sieraden/geld/schilderijen/tapijten/gordijnen, kostbare metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, waarde-papieren, akten of andere effecten, zakelijke documenten, medische documenten, paspoorten, andere identiteitsdocumenten en voorwerpen die niet vervoerd mogen worden. Evenmin is Corendon Airlines aansprakelijk voor voorwerpen en/of bagage die vertraagd of beschadigd worden tijdens de veiligheidscontroles.

 • Corendon Airlines accepteert geen verantwoordelijkheid voor de beschadiging of vermissing van uitstekende bagagedelen, zoals wielen, sloten, hangers, ritssluitingen, riemen, handvatten of andere zaken die vastzitten aan bagage, of voor verloren geraakte zaken uit slecht ingepakte bagage, danwel voor beschadiging die optreedt door overvol ingepakte bagage, zoals scheuren, krassen, deuken en vlekken.

 • Corendon Airlines is niet verantwoordelijk voor de goederen die beschadigd of verloren zijn gegaan uit de bagage.

 • Corendon Airlines accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonlijke bezittingen die zijn verloren of vergeten aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. Aan boord gevonden voorwerpen worden direct doorgegeven aan de afdeling Gevonden Voorwerpen op de luchthaven van bestemming.

 • Corendon Airlines draagt geen verantwoordelijkheid voor voorvallen in de cabine tijdens de vlucht waardoor de bezittingen van de passagiers worden beschadigd, tenzij dit te wijten is aan grote nalatigheid van Corendon Airlines.

 • Klachten en meldingen worden alleen in behandeling genomen indien deze gedaan worden in de Engelse, of Turkse taal.

 • Corendon is niet aansprakelijk voor:

 • Voor verlies van bagage, die als groep is ingecheckt (behalve voor families en samenreizende (echt)paren).

 • Schade of verlies van niet-ingecheckte bagage, of andere zaken die onder het toezicht zijn van de passagier, tenzij de schade of het verlies aan nalatigheid van Corendon Airlines te wijten is.

 • Verzendkosten van de gevonden bagage aan de passagier, of transferkosten van de passagier om zijn gevonden bagage op te halen. Corendon is slechts verplicht ervoor te zorgen dat vermiste bagage aankomt op de luchthaven die staat vermeld op het bagagebewijs. De passagier dient zelf de gevonden bagage van de luchthaven op te halen. Indien de passagier verzoekt om de bagage naar zijn adres of hotel te zenden, dan accepteert Corendon Airlines geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies of tijdsverlies dat gepaard gaat met de verzending.

 • Advocaatkosten

 • Bankoverschrijvingskosten ingeval van restitutie, of inhoudingen ingeval van incorrecte bankgegevens.

Verloren Bagage

 • Indien het onderzoek naar de bagage geen positief resultaat heeft opgeleverd dan dient u contact op te nemen met de afdeling Ground Operations en de Lost & Found Department van Corendon Airlines onder overlegging van de volgende documenten:

 • Rapport inzake Vermiste Bagage (PIR rapport)

 • Vliegticket

 • Boarding pass

 • Bagagelabel waarop vermeld het bagagegewicht

 • Betaalbewijs van (extra)bagagetarief

 • Specificatie van de inhoud van uw bagage in de Engelse of Turkse taal (onder vermelding van merknamen van parfums, kleding, schoenen en schoenenmaat, boeken etc.) voor het geval de bagagelabel ontbreekt.

 • Corendon Airlines draagt geen verantwoordelijkheid voor bagage die niet onder de naam van de vliegticket-houder of van de boarding pass-houder is ingecheckt en gelabeld.

Beschadigde Bagage

 • Ingeval van schade aan uw bagage dient u contact op te nemen met de afdeling Ground Operations en de Lost & Found Department van Corendon Airlines onder overlegging van de volgende documenten:

 • Rapport inzake Beschadiging van de Bagage (PIR rapport)

 • Vliegticket en boarding pass

 • Boarding pass

 • Bagagelabel van de beschadigde bagage

 • Foto’s van de schade

 • Indien uw bagage gerepareerd kan worden, een reparatierekening in het Engels of het Turks van de reparatiewinkel

 • Indien uw bagage niet te repareren is, een verklaring in het Engels of hetTurks van een bevoegde reparatiewinkel, dat de originele bagagekoffer niet te repareren is en onbruikbaar geworden is (onder opgave van het merk, model en ouderdom).
 • Aankoopbewijs van uw bagagekoffer (indien het aankoopbewijs niet gepresenteerd kan worden, dan ontvangt de passagier maximaal de helft van de aankoopprijs en dit bedrag zal niet hoger zijn dan de prijs van een enkele reis).

Schadeloosstellıng Voor Bagage

 • Voor in de vrachtruimte vervoerde bagage waarvan de beschadiging is aangetoond geldt een restitutiebedrag dat niet hoger is dan de prijs van een vliegticket enkele reis. Het juiste bedrag wordt als volgt berekend:

 • De prijs minus 15% voor elk jaar dat de bagagekoffer oud is (inclusief het lopende jaar).

 • Corendon Airlines is niet aansprakelijk voor vermiste, bevuilde of beschadigde artikelen die zich in de beschadigde bagagekoffer bevinden.

 • Schadeloosstelling voor beschadigde artikelen die zich in de beschadigde bagagekoffer bevinden, gebeurt alleen voor artikelen die vervoerd mogen worden en waarvan de aankoop of reparatiebewijzen overlegd kunnen worden (zoals facturen en rekeningen).

 • Als de passagier de aankoopprijs van zijn vliegticket niet kan documenteren dan kan de luchtvaartmaatschappij besluiten de prijs van een enkele vliegticket te hanteren als schadeloosstelling, of een maximum bedrag van € 100,-. Kosten voor het kopiëren van documenten worden niet gedragen door Corendon Airlines.

 • Indien een reparatie gratis geschiedt, dan zal Corendon Airlines geen schadeloosstelling uitkeren aan de passagier.

 • Corendon Airlines behoudt zich het recht voor de passagier te verzoeken om de als niet-repareerbaar, of onbruikbaar geworden bagagekoffer, op kosten van de passagier naar de Afhandelings Afdeling (Ground Handling Agency) te sturen.

 • Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden zullen de kosten voor het produceren van de benodigde dokumenten niet worden vergoed door de vliegmaatschappij.

Vertraagde Aflevering:

 • • Indien ingecheckte bagage met vertraging wordt afgeleverd, dan ontvangt de passagiers een schadeloosstelling voor onvermijdelijke uitgaven:

 • • Indien er geen sprake is van force majeur en de bagage is 72 uur na het aanmelden van de klacht nog niet gevonden, dan zal Corendon Airlines de passagier daarvoor schadeloos stellen. Het bedrag van de schadeloosstelling, die namens Corendon Airlines contant wordt gedaan zal niet meer zijn dan € 50,-. Deze contant uitgekeerde schadeloosstelling zal in mindering worden gebracht op de definitieve schadeloosstelling indien de bagage definitief verloren blijkt te zijn.

Verloren Bagage:

 • Indien in de laadruimte vervoerde bagage definitief verloren is dan ontvangt de passagier een schadeloosstelling overeenkomstig de waarde van de verloren bagage, met dien verstande dat dit niet meer is dan € 20,- per kilogram voor internationale vluchten en € 5,- per kilogram voor nationale vluchten.

 • Indien het bagagegewicht niet kan worden aangetoond door de passagier, dan wordt een maximum van 10 kg beschouwd als het gewicht van de bagage. Voor kinderwagens, rolstoelen en gelijksoortige artikelen gelden dezelfde condities en zij dienen als ruimbagage vervoerd te zijn.

Niet aansprakelijk voor:

 • • Corendon Airlines is niet aansprakelijk voor breekbare, of bederfelijke goederen, sportartikelen, instrumenten, goederen met een speciale waarde zoals juwelen/ sieraden/schilderijen/tapijten/gordijnen, geld, kostbare metalen, zilveren voorwerpen, antiquiteiten, erfstukken, computers, persoonlijke elektronische apparaten, waardepapieren, akten of andere verhandelbare effecten, zakelijke documenten, medische documenten, paspoorten, andere identiteitsdocumenten, commerciële monsters, bagage dat valt onder de Limited Release Tag (LRT) en voorwerpen die niet vervoerd mogen worden. Wij adviseren onze passagiers ten zeerste om voorafgaand aan hun reis een afdoende reisverzekering te sluiten.

 • Corendon Airlines accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonlijke bezittingen die zijn verloren of vergeten aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. Aan boord gevonden voorwerpen worden direct doorgegeven aan de afdeling Gevonden Voorwerpen op de luchthaven van bestemming.

 • Corendon Airlines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelabelde bagage, of bagage die is ingecheckt op een andere naam dan die van de vliegticket-houder of boarding pass-houder.

 • Indien het PIR rapport wordt opgesteld in de naam van meer dan één persoon, dan dienen allen de het “refund” formulier (restitutiebewijs) te tekenen.

Zieke, invalide of gehandicapte passagiers

 • Het vervoer van een zieke/invalide passagier kan slechts geschieden als de betreffende passagier in het bezit is van een schriftelijk gezondheidsverklaring, afgegeven door zijn eigen dokter, danwel door de officiële arts op de luchthaven.
 • Onder geen enkele omstandigheid worden personen vervoerd die:
 • i. aan een besmettelijke, of infectieziekte lijden, zoals tuberculose, besmettelijke hepatitus, roodvonk, difterie, waterpokken;
 • ii.in de acht weken voorafgaande aan de vertrekdatum een hartaanval, beroerte, of een ingrijpende operatie hebben gehad;
 • iii.medisch ondersteund dienen te worden door pneumatische of electrische apparatuur, welke om specifieke redenen niet aan boord is toegestaan;
 • iv.dermate onder invloed zijn van alcohol of drugs en daardoor de veiligheid van de vlucht in gevaar brengen;
 • v. “invalide” zijn, tenzij deze personen na verificatie en confirmatie door een arts inzake hun gezondheidstoestand, voor een luchtreis toestemming krijgen.
 • vi.“gehandicapt” zijn, tenzij deze personen na verificatie en confirmatie door een arts inzake hun gezondheidstoestand, voor een luchtreis toestemming krijgen.
Indien passagiers vòòr het vertrek van de vlucht geen informatie verstrekken over hun ziekte, dan vliegen zij op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

Passagiers met een Mobiliteitsbeperking of Mindervalide

 • Als houder van het “No-Handicap Airline” certificaat zet Corendon Airlines, met alle mogelijkheden die ten dienste staan, zich in om passagiers op een comfortabele en veilige manier te laten reizen.

 • Personen die door een lichamelijke beperking (emotioneel of fysiek), verstandelijke beperking, hoge leeftijd, ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid beperkt zijn worden tot deze categorie gerekend. Zij kunnen na het voltooien van de incheck-formaliteiten door het grondpersoneel tot in het vliegtuig worden begeleid en assistentie krijgen bij het verlaten van het vliegtuig.

 • Corendon Airlines besteedt speciale aandacht aan mindervalide en gehandicapte passagiers. Om hen zo comfortabel mogelijk te laten reizen is het belangrijk om de persoonlijke behoeften van te voren op te geven en te regelen. Passagiers met een beperkte mobiliteit dienen tijdens het boeken van hun ticket bij een reisbureau, of online, informatie te verstrekken over hun benodigdheden via het Aanvraagformulier voor Speciale Verzoeken en zij dienen een bevestiging te vragen.

 • Corendon Airlines heeft minimaal 48 uur nodig om de gewenste assistentie te organiseren. Indien de aanvraag minder dan 48 uur voor vertrek wordt gedaan, kan die assistentie soms niet haalbaar zijn en zou de passagier niet kunnen vliegen.

 • Mindervalide passagiers en passagiers met een mobiliteitsbeperking mogen om veiligheidsredenen niet zitten op de rijen bij de nooduitgangen.

 • Mindervalide passagiers en passagiers met een mobiliteitsbeperking die een andere dan voor hen geschikte stoel toegewezen krijgen bij het inchecken, zullen om veiligheidsredenen een nieuwe stoel toegewezen krijgen door het cabine personeel.

 • Passagiers met beperkte mobiliteit mogen alleen aan de raamkant (A/F) plaatsnemen. Een andere zitplaats zal alleen na beoordeling van de fysieke toestand van de passagier door het incheckpersoneel verstrekt worden.

 • Mindervalide passagiers en passagiers met een mobiliteitsbeperking ontvangen geen restitutie indien zij online of bij het inchecken een voor hen ongeschikte stoel hebben geboekt en betaald.

Passagiers in een Rolstoel

 • Aan Passagiers in een rolstoel wordt volgens de onderstaande classificatie dienstverlening verstrekt:

 • WCHR: (Passagier met een lichte mobiliteits handicap) Behoefte aan assistentie op de luchthaven, in en uit het vliegtuig gaan, maar kan zelfstandig een bus nemen en trappen klimmen, heeft geen hulp nodig in de cabine van/naar de stoel en het toilet.

 • WCHS: (Passagier met een zware mobiliteits handicap) Behoefte aan assistentie op de luchthaven, in en uit het vliegtuig gaan, kan niet zelfstandig een bus nemen en geen trappen klimmen, heeft echter geen hulp nodig in de cabine van/naar de stoel en het toilet.

 • WCHC: (Passagier is totaal niet mobiel) Gebruikt een stoel met rugleuning in rechtopstaande positie en kan niet alleen reizen maar reist samen met een begeleider. Heeft in de cabine hulp nodig bij het zitten en opstaan en naar toilet gaan, verlamd, dwarslaesie, M.S. Op verzoek van de passagier verstrekt Corendon Airlines gratis rolstoelservice.

 • Voor het transport van een rolstoel moet 48 uur voor het vertrek middels invulling van het Aanvraagformulier voor Speciale Verzoeken informatie verstrekt worden en dient bevestiging voor transport verkregen te worden.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om de rolstoel tijdig vòòr de vlucht gereed voor transport aan te bieden.

 • Ons luchthavenpersoneel heeft geen gereedschap om de accu of oplader uit de rolstoel los te koppelen of te verwijderen. Daarom is transport alleen mogelijk als de rolstoel gereed voor transport wordt aangeboden. Dit dient uiterlijk 2 uur voor de vertrektijd te gebeuren.

 • Accu-aangedreven rolstoelen met droge danwel gel accu’s, die niet lekken, kunnen als ingecheckte bagage in de vrachtruimte van het vliegtuig vervoerd worden, mits de accu is los gekoppeld, de contactpunten zijn geisoleerd en de accu op een veilige manier in of aan de rolstoel is bevestigd.

 • Indien een rolstoel niet rechtopstaand vervoerd, geladen, geborgen, beveiligd of uitgeladen kan worden, dan dient de accu geheel uit de rolstoel verwijderd te zijn en apart ingecheckt te worden.

 • Voor transport moet de accu in een plastic doos of container verpakt te zijn, zodat verontreiniging en corrosie van de laadruimte wordt voorkomen.

 • De eigen rolstoel van de passagier wordt als ingecheckte bagage kosteloos in de laadruimte van het vliegtuig vervoerd, zelfs als de bagage van de passagier de toegestane limiet overschrijdt.

 • Rolstoelen, die op een accu werken, kunnen in het laadruim van het vliegtuig vervoerd worden, mits de droge, of natte accu is ontkoppeld van de rolstoel, de accupolen goed geïsoleerd zijn en de accu, rechtopstaand zodat het niet kan lekken, stevig en veilig aan de rolstoel is vastgemaakt.

 • Indien aan de voorwaarden wordt voldaan dan kunnen scootmobielen in de laadruimte worden vervoerd. Voor vervoer van een dergelijk hulpmiddel dient een getekend doktersrapport overlegd te worden. Indien de doktersverklaring incorrect blijkt te zijn, of ouder is dan 1 maand, dan zal Corendon Airlines € 100,- voor vervoerskosten in rekening brengen.

 • In het kader van Corendons “No-Handicap Airline” beleid worden rolstoelen gratis vervoerd. Scootmobiels met een accu kunnen worden vervoerd als ten minste twee afmetingen (lengte, breedte, hoogte) korter zijn dan 86 cm en een geldige doktersverklaring wordt getoond. Indien een doktersrapport ontbreekt of ongeldig is dan wordt € 100,- in rekening gebracht.

 • Uit rolstoelen die op lithium ion batterijen werken, dienen de batterijen verwijderd te worden en deze batterijen mogen op een geschikte wijze verpakt in de cabine vervoerd te worden.

Passagiers met een hoorgebrek

 • Een passagier met een hoorgebrek zal bij het inchecken en aan boord gaan met voorrang worden behandeld. Om het contact met de cabinecrew te bevorderen kunnen zij in de cabine gebruikmaken van een kleine bloknote. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan dat passagiers met een hoorgebrek bij de nooduitgangen of aan het middenpad plaatsnemen.

• Blinde en Slechtziende passagiers

 • Aan blinde of slechtziende passagiers wordt door de cabinecrew in een één op één gesprek uitleg gegeven over de veiligheidsregels aan boord. Daarnaast zijn kaarten met de veiligheidsinstructies in braille beschikbaar in de cabine.

 • Passagiers met een zichtgebrek mogen in het vliegtuig geen gangpaden en nooduitgangen bezetten in verband met de veiligheid.

 • Geleidehonden worden gratis vervoerd door Corendon Airlines, mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De hond begeleidt de blinde passagier omdat deze passagier de hond nodig heeft;

 • De hond is correct uitgerust met tuig, muilkorf en halsband en deze uitrusting wordt niet afgedaan tijdens de vlucht;

 • De hond moet geplaatst worden aan de raamzijde bij de voeten van de passagier en niet aan een gangpad, of bij de nooduitgangen.

 • De hond moet beschikken over geldige vaccinatiedocumenten.

Zwangere Passagiers

 • Ingeval van een zwangerschap van meerlingen wordt een zwangere vrouw vanaf de 32ste week van de zwangerschap niet aan boord van het vliegtuig toegelaten.
 • Ingeval van een zwangerschap van een enkeling wordt een zwangere vrouw vanaf de 36ste week van de zwangerschap niet aan boord van het vliegtuig toegelaten.
 • Een zwangere vrouw dient tijdens het inchecken het baliepersoneel informatie te verstrekken inzake de zwangerschap en een vrijwaringsformulier dient ingevuld en getekend te worden.
 • De gezagvoerder is te allen tijde gerechtigd om een nieuwe medische verklaring te vragen, als hij meent dat de fysieke toestand van de zwangere vrouw daartoe aanleiding geeft, ter bevestiging dat de vrouw in staat is om te reizen en in goede gezondheid verkeert.

• Onbegeleid reizende minderjarigen (UMNR)

 • Alleenreizende kinderen jonger dan 5 jaar worden niet aan boord van de vliegtuigen toegelaten.
 • Onbegeleid reizende kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen meereizen, op de volgende voorwaarden:
 • i. Zij dienen door de ouders, of door een door de ouders of wettelijke voogden aangewezen begeleidende volwassene naar de luchthaven van vertrek te worden gebracht;
 • ii.Op de luchthaven van vertrek dient de begeleider aan het bevoegde baliepersoneel /reisagent de voor het kind benodigde reisdocumenten en een Vrijwaringsverklaring getekend door de ouders of de wettelijke voogden te overhandigen (Discharge of Responsibility of unaccompanied minors under the age of 12);
 • iii.Het alleenreizende kind moet op de luchthaven van aankomst worden opgehaald door een door de ouders of wettelijke voogden aangewezen volwassen persoon;
 • iv.Onbegeleid reizende minderjarigen blijven onder de zorg van de ouders/begeleider totaan het aan boord gaan van het vliegtuig. Door een luchthavenpersoneelslid wordt het kind aan boord van het vliegtoestel gebracht. De ouders/begeleider dienen op de luchthaven aanwezig te blijven totdat het vliegtuig is vertrokken.
v.Voor een onbegeleid reizend kind dat gebruikmaakt van de UMNR diensten wordt een toeslag van € 25 per vliegrichting berekend.

Nooduitgangen

 • Passagiers die een mogelijke evacuatie van het vliegtuig niet belemmeren, maar daarbij juist kunnen assisteren, worden toegestaan op de rijen bij de nooduitgangen plaats te nemen. Passagiers die de crew in het uitvoeren van hun taak mogelijk belemmeren, die de toegang tot nooduitrusting mogelijk blokkeren, of die een noodevacuatie mogelijk hinderen, dienen de cabine crew hiervan op de hoogte te stellen.

Een plaats op een van de rijen bij de nooduitgangen is ongeschikt en wordt niet verstrekt aan:

 • i. Een persoon met een bewegingsbeperking, met een verstandelijke tekortkoming, van hoge leeftijd, met een ziekte of enige andere vorm van lichaamsgebrek.
 • ii. Fysiek of mentaal gehandicapte passagiers, die niet in staat zijn snel te handelen.
 • iii. Personen met een oog- of oorgebrek die niet direct op instructies tot evacuatie kunnen reageren.
 • iv. Zwangere vrouwen.
 • v. Onbegeleid reizende minderjarigen.
 • vi. Passagiers die samenreizen met kinderen jonger dan 12 jaar.
 • vii. Passagiers die door hun fysieke omvang niet snel kunnen bewegen.
 • viii. Personen in hechtenis of gedeporteerden.
 • ix. Passagiers met geleidehonden of huisdieren.
 • In voorkomende gevallen kan door de cabine crew of door het baliepersoneel de zitplaats van een passagier worden veranderd indien dat in verband met de vluchtveiligheid noodzakelijk wordt geacht.
 • Op vluchten van Corendon Airlines is een serviceconcept van toepassing waarbij maaltijden en dranken tegen betaling verkrijgbaar zijn. Dit kan evenwel per touroperator of per vliegbestemming verschillen. Indien u meer informatie wenst over het serviceconcept dat op uw vlucht van toepassing is dan kunt u kijken op ifs@corendon-airlines.com of bij uw reisbureau om informatie vragen

EU LANDEN

  Gedistileerde & alcoholische dranken: 22% vol alcohol: 1 lt sterke drank, of 4 lt wijn.
  Rookwaar: 200 sigaretten, of 100 cigarillos, of 50 sigaren, of 250 gr tabak
  Parfum: 60 ml parfum, of 250 ml Eau de toilette
  Geschenken & Souvenirs: Tot € 430,-

TURKIJE

Gedistileerde & alcoholische dranken: 22% vol alcohol: 1 lt sterke drank en 2 lt likeur. Minder dan 22% vol alcohol: 4 lt wijn.
Rookwaar: 600 sigaretten en 100 cigarillos en 50 sigaren en 250 gr tabak
Parfum: 5 flessen parfum of Eau de toilette (elk max. 120 ml)
Geschenken & Souvenirs: Tot € 430,-, jongeren onder 15 jr tot € 150,-
Deze beperkingen zijn onderhevig aan veranderingen in de wetgeving van de diverse landen. Wij adviseren onze passagiers voor vertrek de desbetreffende regels te raadplegen. In problemen terzake draagt Corendongeen enkele verantwoordelijkheid.

 • Voor Corendon Airlines is klanttevredenheid uiterst belangrijk. Wij hechten daarom grote waarde aan uw opinie, commentaar en suggesties. Uw mening, bevindingen en ervaringen zijn erg waardevol voor ons. 
 • Op bepaalde vluchten verzoeken wij onze passagiers om mee te doen aan een enquete, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en u een plezieriger en comfortabeler vlucht kunnen aanbieden.
 • Wij zullen het zeer op prijs stellen als u het Klanten Opinie Formulier (Customer View Form) wilt invullen. U kunt dit formulier aan de cabine crew vragen. Zij zullen het graag aan u overhandigen. Desgewenst kunt u het formulier ook online invullen:
 • https://www.corendonairlines.com/nl/page/service-center/klantenservice 

  Desgewenst kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen:

  Corendon Airlines
  Customer Care Department
  Guzeloluk Mah.1879 Sok. No: 148,
  07200  ANTALYA / TURKEY
  FAX: +90 242 324 32 40
  customer@corendon-airlines.com

 • Als u een verzoek of een klacht aan ons wilt doorgeven dan kunt u dit schriftelijk doen en het kan in de Turkse, Engelse, Duitse of Nederlandse taal opgesteld zijn.
 • Ten slotte is het mogelijk dat in aanvulling op het bovenstaande tevens andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien er sprake is van speciale omstandigheden dan adviseren wij u contact op te nemen met uw reisorganisator. Wij danken u voor uw belangstelling en wij hopen u spoedig aan boord van een van onze Corendonvluchten te mogen verwelkomen.
 • Met vriendelijke groet,
  Corendon Airlines Team